22 دی ماه 98 افتخار پیدا کردیم در یکی از غمگین ترین روزهای سال در خدمت شما عزیزان باشیم. از تجربیات همدیگر بشنویم و با همدیگر ارتباطات نزدیک تری برقرار کنیم. امیدواریم با ارسال انتقادها و پیشنهاد های خود در پایین برگه چیستیم ما را در برگزاری بهتر نشست نما بعدی یاری رسانید.

حق نشر: استفاده و بازنشر از عکس های نشست نما به شرط ذکر منبع (  https://facadeforum.comhttps://www.instagram.com/facadeforum )  و استفاده از هشتگ #نشست_نما و #facadeforum آزاد میباشد.

نشست نما 01 – بخش اول – تئوری GFRC و بتن HPC

نشست نما 01 – بخش دوم – موردکاوی

نشست نما 01 – بخش سوم – پنل معماری

نشست نما 01 – شرکت کنندگان