سعید مادرشاهی از آلومینیوم شیشه تهران مشاور تخصصی نما در این سخنرانی در کوتاهترین زمان ممکن شما را با بتن GFRC  کاربرد ان در نما، روش ها تولید، ساخت، قالب سازی، محاسبات و نصب خشک پنل های بتنی آشنا میسازد.

نشست نما - کمپین نما -- سعید مادرشاهی - saeid madarshahi - GFRC - GRC- HPC - نمای خشک بتنی - معماری نما