ایرج رفیعی مدیرعامل دیما پوشش در اولین نشست نما به موردکاوی پروژه مسجد جامع شهر دوشنبه پرداخت. پوستخ این مسجد از جنس gfrc بوده که با ظرافت هایی با معماری اسلامی همنشین شده است. از شما دعوت میکنیم این سخنرانی چهل دقیقه ای را مشاهده بفرمایید.

ایرج رفیعی - کمپین نما - مهندسی نما نشست نما - سمبنار مهندسی نما - GFRC - جی ار سی - GRC - نمای بتنی