شروین اناری مدیر دفتر تهران آلومینیوم شیشه تهران مشاور تخصصی نما در این سخنرانی به موردکاوی فرایند مهندسی و نظارت پوسته بتن HP و کرتین وال پروژه پالیزی میپردازد. او از طرح اولیه، تغییرات مد نظر معمار، دیتیل های نهایی و فرایند حل مشکلات پیش امده برای شما سخن خواهد گفت.

نشست نما - کمپین نما - ژیلا نوروزی - jila norouzi - معماری نما